Arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, som skal være gennemført…

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, som skal være gennemført senest 3 måneder efter udnævnelsen. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at de tilmeldes den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, ligesom arbejdsgiveren efterfølgende har en løbende pligt til at tilbyde supplerende uddannelse.…
Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage. Derimod er hverken arbejdsgiveren eller virksomhedslederen forpligtet til at gennemføre uddannelsen. Dette gælder uanset om de indgår i AMO som formand eller ej. Uddannelsen skal være gennemført inden tre måneder efter man er valgt eller udpeget til AMO. Det er arbejdsgiverens pligt at tilmelde arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen i AMO til arbejdsmiljøuddannelsen. På uddannelsen får man en grundlæggende viden om arbejdsmiljø og der sættes fokus på et godt samarbejde, og en systematisk tilgang til at løse arbejdsmiljøproblemerne i det daglige. Det er hensigtsmæssigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen deltager på det samme kursus, hvis det kan lade sig gøre. Så har de samme grundlag til at samarbejde om løsninger af arbejdsmiljøopgaverne. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige tid og de nødvendige midler til rådighed for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere til at deltage i både den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne forbundet med deltagelse i uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at deltage i uddannelser. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der har gennemført den gældende arbejdsmiljøuddannelse/sikkerhedsuddannelse mellem den 1. april 1991 og den 1. oktober 2010, behøver ikke gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage.