Hvem gælder reglerne for?

Reglerne om akkordarbejde gælder for medarbejdere omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F. Elever kan indgå i akkordarbejde på de…

Reglerne om akkordarbejde gælder for medarbejdere omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F. Elever kan indgå i akkordarbejde på de normalt fastsatte betingelser. For så vidt angår akkordarbejde omfattet af entreprenøroverenskomsten samt akkordarbejde ved grønt anlægsgartnerarbejde henvises til den enkelte overenskomst.