Aftale om akkordarbejde

En akkord skal fastsættes ved forhandling. Tilbyder arbejdsgiveren en akkord, som medarbejderen accepterer, er forhandlingspligten opfyldt, og der er indgået…

En akkord skal fastsættes ved forhandling. Tilbyder arbejdsgiveren en akkord, som medarbejderen accepterer, er forhandlingspligten opfyldt, og der er indgået en aftale. Akkordaftalen skal foreligge skriftligt før arbejdet påbegyndes. Akkordaftaler kan indgås individuelt, dvs. med den enkelte medarbejder, eller med flere medarbejdere, dvs. en gruppeakkord. Aftalen underskrives af de medarbejdere…