Udbetaling fra SH-kontoen

Udbetalingen sker samtidig med lønnen for den lønperiode, hvor SH-dagen eller fridagen ligger. Forskudsbeløbet udbetales kun, hvis medarbejderen normalt skulle…

Udbetalingen sker samtidig med lønnen for den lønperiode, hvor SH-dagen eller fridagen ligger. Forskudsbeløbet udbetales kun, hvis medarbejderen normalt skulle have arbejdet på den pågældende dag, og hvor den ugentlige arbejdstid derfor afkortes. Falder en søgnehelligdag i en fraværsperiode med sygdom eller barsel, udbetales der forskudsbeløb fra SH-kontoen den pågældende…