Menu

Udbetaling fra SH-kontoen

Udbetalingen sker samtidig med lønnen for den lønperiode, hvor SH-dagen eller fridagen ligger. Forskudsbeløbet udbetales kun, hvis medarbejderen normalt skulle…

Udbetalingen sker samtidig med lønnen for den lønperiode, hvor SH-dagen eller fridagen ligger. Forskudsbeløbet udbetales kun, hvis medarbejderen normalt skulle have arbejdet på den pågældende dag, og hvor den ugentlige arbejdstid derfor afkortes. Medarbejderen har krav på udbetaling straks fra ansættelsen, men der er ikke krav på udbetaling af et…