Feriefridage og overenskomstfastsatte fridage

Lærlinge omfattet af skovbrugsoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige at lærlingen optjener…

Lærlinge omfattet af skovbrugsoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige at lærlingen optjener ret til en feriefridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse. Lærlingen har således ret til 5 feriefridage pr. år. Lærlinge under skovbrugsoverenskomsten har samme overenskomstfastsatte fridage som voksne medarbejdere. Det vil…