Tidløn eller resultatløn

Medarbejderen kan aflønnes med tidløn, hvor lønnen afhænger af hvor længe, der er arbejdet, eller resultatløn, hvor lønnen afhænger af…

Medarbejderen kan aflønnes med tidløn, hvor lønnen afhænger af hvor længe, der er arbejdet, eller resultatløn, hvor lønnen afhænger af resultatet. Som eksempler på tidløn kan nævnes timeløn og månedsløn, og som eksempel på resultatløn kan nævnes akkord. Timeløn er et fast beløb, der betales, efter hvor lang tid medarbejderen…