Entreprenøroverenskomsten

Entreprenøroverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af deres anciennitet og ansættelsens tidsvilkår. Vær opmærksom…

Entreprenøroverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af deres anciennitet og ansættelsens tidsvilkår. Vær opmærksom på at opsigelsesvarslet bortfalder ved produktionsstop, arbejdsmangel eller force majeure. Forholdet skal som udgangspunkt være opstået pludseligt som en helt usædvanlig og upåregnelig situation af årsager uden for virksomhedens indflydelse.…