12: Hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt

Hvis medarbejderens arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt, og det derfor ikke er muligt at give fyldestgørende oplysninger om den…

Hvis medarbejderens arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt, og det derfor ikke er muligt at give fyldestgørende oplysninger om den daglige eller ugentlige arbejdstid som beskrevet i punkt 11 skal medarbejderen oplyses om følgende: at tidsplanen for arbejdet er variabel (dvs. at arbejdstiden er varierende), antallet af garanterede betalte arbejdstimer…