Ved 35 ansatte eller flere

Hvis der er 35 ansatte eller flere, er der yderligere et krav om, at arbejdsmiljøorganisationen skal oprettes i 2 niveauer,…

Hvis der er 35 ansatte eller flere, er der yderligere et krav om, at arbejdsmiljøorganisationen skal oprettes i 2 niveauer, bestående af én eller flere arbejdsmiljøgrupper, som varetager de daglige opgaver vedr. sikkerhed og sundhed samt et arbejdsmiljøudvalg, der varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En arbejdsmiljøgruppe består…