Gartneri- og planteskoleoverenskomsten

Husleje: Får medarbejderen anvist en lejlighed i et hus, der tilhører arbejdsgiveren, fastsættes huslejen efter forhandling. Kan enighed ikke opnås,…

Husleje: Får medarbejderen anvist en lejlighed i et hus, der tilhører arbejdsgiveren, fastsættes huslejen efter forhandling. Kan enighed ikke opnås, fastsættes huslejen ved voldgift i overensstemmelse med prisen på tilsvarende lejligheder. Opsigelse og fraflytning: Opsiges en medarbejder med medarbejderbolig, skal vedkommende fraflytte lejligheden med 3 måneders varsel til den 1.…