Metaloverenskomsten

Metaloverenskomsten indeholder ret til betaling under sygdom/tilskadekomst i følgende situationer: Sygdom Medarbejdere, der har 9 måneders beskæftigelse i virksomheden inden…

Metaloverenskomsten indeholder ret til betaling under sygdom/tilskadekomst i følgende situationer: Sygdom Medarbejdere, der har 9 måneders beskæftigelse i virksomheden inden for de sidste 24 måneder, har ret til løn under sygdom. Det er en forudsætning for at arbejdsgiver skal betale løn under sygdom, at den pågældende medarbejder under fraværsperioden er…