Jordbrugsoverenskomsten

Fridage Medarbejdere omfattet af jordbrugsoverenskomsten har følgende fridage: Grundlovsdag fra kl. 12.00. Den 24. december hele dagen. Betaling Dagene betales…

Fridage Medarbejdere omfattet af jordbrugsoverenskomsten har følgende fridage: Grundlovsdag fra kl. 12.00. Den 24. december hele dagen. Betaling Dagene betales for timelønnede medarbejdere med forskud fra SH-kontoen. Forskuddet udgør medarbejderens sædvanlige løn, dvs. den timeløn inklusiv faste tillæg men eksklusive genetillæg, som medarbejderen ville have oppebåret, hvis vedkommende var på…