Funktionærlignende ansatte

En medarbejder kan ved aftale tillægges nogle eller alle de vilkår, der følger af funktionærloven. Dette afsnit gælder kun medarbejdere,…

En medarbejder kan ved aftale tillægges nogle eller alle de vilkår, der følger af funktionærloven. Dette afsnit gælder kun medarbejdere, der ikke udfører arbejde, som direkte er omfattet af funktionærloven. Udfører medarbejderen funktionærarbejde, skal funktionærlovens regler følges fuldt ud. For medarbejdere udenfor overenskomst kan funktionærvilkår aftales ved individuel aftale. For…
Løn
Lønnen skal give udtryk for den enkelte medarbejders kvalifikationer, ansvar, indsats og dygtighed, og skal en gang årligt tages op til vurdering og eventuel regulering. Lønnen kan reguleres på samme tidspunkt som for funktionærer ansat på virksomheden, uafhængigt af hvornår overenskomstens lønninger reguleres. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår omregnes timelønnen til månedsløn med det gældende timetal p.t. 160,33. Lønnen udbetales på samme dato som er gældende for virksomhedens funktionærer.