Ugentlig arbejdstid

Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Der kan indgås aftale om ansættelse på deltid. Vær…

Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Der kan indgås aftale om ansættelse på deltid. Vær opmærksom på, at såfremt arbejdstiden er mindre end 8 timer pr. uge, vil medarbejderen ikke være funktionær og dermed ikke omfattet af funktionærloven. Hvis medarbejderen udfører arbejdsopgaver, der er omfattet…