Kompensation for konkurrenceklausuler

For at påtage sig en konkurrenceklausul skal medarbejderen have økonomisk kompensation. Kompensationens størrelse afhænger af varigheden på klausulen.

For at påtage sig en konkurrenceklausul skal medarbejderen have økonomisk kompensation. Kompensationens størrelse afhænger af varigheden på klausulen.
Konkurrenceklausuler med varighed op til 6 måneder
For klausuler med en varighed på op til 6 måneder gælder, at kompensationen skal udgøre mindst 40% af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Hvis medarbejderen får andet passende arbejde nedsættes kompensationen fra og med den 3. måned efter fratrædelsen, og skal herefter udgøre mindst 16% af lønnen pr. måned. Andet passende arbejde er arbejde indenfor det faglige område, som medarbejderen er uddannet til eller har været beskæftiget indenfor. Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelse udbetales som et engangsbeløb. Der er ikke mulighed for at reducere i engangsbeløbet, selvom medarbejderen opnår andet passende arbejde straks ved fratrædelsen, og engangsbeløbet udgør derfor altid mindst 40% af lønnen.