Selvforskyldt sygdom

Sygdom er ikke lovligt forfald, hvis medarbejderen selv har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed. Det er altid…

Sygdom er ikke lovligt forfald, hvis medarbejderen selv har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed. Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt en medarbejders sygdom er selvforskyldt. En situation som ofte kan medføre, at en medarbejders sygdom anses for selvforskyldt, er i tilfælde, hvor medarbejderen efter spiritusindtagelse forårsager…