Menu

Statsborgere fra EU- og EØS-lande samt Schweiz

Opholds- og arbejdstilladelse
Statsborgere fra EU-/EØS-landene og Schweiz kan frit rejse til Danmark og arbejde ved en dansk arbejdsgiver i op til 3 måneder uden opholds- og arbejdstilladelse. Hvis opholdet skal vare over 3 måneder, skal der indgives en ansøgning om et registreringsbevis ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Ansøgningen skal ske inden udløbet af de første 3 måneder. Registreringsbeviset bekræfter den udenlandske statsborgers ret til at opholde sig som lønmodtager i landet. For at blive registreret som lønmodtager, skal følgende betingelser være opfyldt:
  • Medarbejderen skal have en vis ugentlig arbejdstid (minimum 10-12 timers ugentlig arbejdstid)
  • Medarbejderen skal arbejde i en længere periode (minimum 10-12 uger)
  • Arbejdet skal være faktisk og reelt
Er betingelserne ikke opfyldt fuldt ud, kan SIRI efter en konkret vurdering af arbejdet udstede et registreringsbevis. Vikarer vil i nogle tilfælde f.eks. kunne registreres som arbejdstagere, hvis vikaren er garanteret arbejde i minimum 10-12 timer ugentligt. Kan vikaren dokumentere, at vedkommende har arbejdet i 10-12 timer ugentligt de foregående 10-12 uger, behøver vikaren imidlertid ikke være garanteret lønnet arbejde i minimum 10-12 timer ugentligt. Ansøgningen indgives ved personligt fremmøde på et af SIRI’s kontorer. For flere oplysninger herom kan information findes på www.nyidanmark.dk.