Statsborgere fra EU- og EØS-lande samt Schweiz

De nedenfor beskrevne regler gælder for statsborgere bosat i EU-/EØS-lande samt statsborgere fra Schweiz.

De nedenfor beskrevne regler gælder for statsborgere bosat i EU-/EØS-lande samt statsborgere fra Schweiz.
EU-/EØS-landene
EU-lande
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern (kun det græsk-cypriotiske område)
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Nederlandene
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig
EØS-lande
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
Statsborgere fra Schweiz behandles efter de samme regler som EU- og EØS-statsborgere. Storbritannien er ikke omfattet af reglerne i dette afsnit pga. landets udmeldelse af EU. Vær opmærksom på at en statsborger fra et tredjeland kan have et såkaldt fremmedpas. En russisk statsborger kan f.eks. have et pas udstedt i de baltiske lande, som alle er medlem af EU. Det betyder dog ikke, at personen er statsborger i det pågældende EU-land, og personen skal behandles som en statsborger fra et tredjeland. I forbindelse med ansættelse af en udenlandsk medarbejder er det derfor vigtigt at være opmærksom på vedkommendes statsborgerskab, hvilket fremgår af passet.