Mindre end 10 ansatte – uden arbejdsmiljøorganisation

På mange virksomheder indenfor det grønne område vil der være mindre end 10 ansatte. Når man skal opgøre antallet af…

På mange virksomheder indenfor det grønne område vil der være mindre end 10 ansatte. Når man skal opgøre antallet af ansatte i virksomheden, skal alle, der ikke er arbejdsledere eller virksomhedsledere, medregnes. Deltidsansatte og løst ansatte skal også tælles med, f.eks. ungarbejderen som arbejder 2 timer om ugen og vikarer.…