Lov om ansættelsesbeviser

Det følger af lov om ansættelsesbeviser, at en arbejdsgiver har pligt til at udlevere et skriftligt ansættelsesbevis, såfremt: arbejdstiden forventes…

Det følger af lov om ansættelsesbeviser, at en arbejdsgiver har pligt til at udlevere et skriftligt ansættelsesbevis, såfremt: arbejdstiden forventes at overstige eller faktisk overstiger 3 timer pr. uge inden for en referenceperiode på 4 uger i træk ELLER medarbejderen ikke er garanteret et bestemt timetal Selvom ansættelsesforholdet afbrydes inden…