Forkert, manglende eller mangelfuld indberetning

Fonden kan afvise indberetningen, hvis virksomheden ikke kan dokumentere, at feriepengene er opgjort korrekt. Sker der ingen indberetning eller er…

Fonden kan afvise indberetningen, hvis virksomheden ikke kan dokumentere, at feriepengene er opgjort korrekt. Sker der ingen indberetning eller er den mangelfuld i forhold til en eller flere medarbejdere, kan Fonden pålægge virksomheden at indbetale samtlige indefrosne feriemidler. Fonden kan også anvende bødestraf.