Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

På alle virksomheder med ansatte skal der afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse – også på små virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation. Det er…

På alle virksomheder med ansatte skal der afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse – også på små virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation. Det er arbejdsgiveren, som skal sørge for at den årlige arbejdsmiljødrøftelse finder sted. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne skal deltage sammen med en eller flere ansatte, der kan fungere som talsmænd…
Punkter på den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. Ideen med arbejdsmiljødrøftelsen er, at man får talt om, hvordan det forgangne år er gået og hvilke arbejdsmiljøopgaver og udfordringer, der kommer i fremtiden. Nedenstående spørgsmål kan være inspiration til at beslutte, hvad virksomheden vil fokusere på det kommende år: Hvordan er det gået? Hvor er vi nu? Hvad skal vi næste år? Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå/gribes an.
 • Skal møder planlægges med faste intervaller i det kommende år?
 • Er der en ansvarlig for indkaldelse og afholdelse af møderne?
 • Bliver der løbende fuldt op på det I aftaler?
 • Det kan være en god ide at aftale, hvor mange møder, der afholdes, hvordan de afholdes og at skrive referat fra møderne.
  Vurdere, om det foregående års mål er nået. 
  • Har samarbejdet fungeret tilfredsstillende, herunder har der været nok tid og ressourcer?
  • Har I haft nogen særlige arbejdsmiljøudfordringer det seneste år? F.eks. højt sygefravær eller ulykker.
  • Har I steder eller arbejdsmetoder, der udgør en særlig risiko for medarbejderne?
  • Hvad virker positivt på arbejdsmiljøet i virksomheden?
  • Har der været ulykker – og hvordan kan de undgås fremover?
  • Har der været ”nær ved ulykker” – og hvad er gjort for at undgå lignende fremover?
  • Har der været situationer, hvor der har manglet viden om arbejdsmiljø?
  • Er medarbejderne godt instrueret og udviser sikker adfærd i det daglige arbejde?
  • Inddrages medarbejdere i forebyggelsen af ulykker og i hvordan arbejdet skal planlægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt?
  • Hvad sker der, når der opstår arbejdsmiljøproblemer? Hvordan håndteres det i virksomheden?
  • Hvis I sidste år satte mål for arbejdsmiljøarbejdet, skal I vurdere om målet er nået.
  • Hvilke mål blev sat ved sidste års arbejdsmiljødrøftelse og er de blevet opfyldt?
  • Og hvis ikke – hvad gjorde, man blev forhindret i at opnå målene?
  Fastlægge mål for det kommende års samarbejde Der skal sættes mål og drøftes indhold for arbejdsmiljøarbejdet i det kommende år:
  • Står virksomheden over for nye opgaver eller ændringer, som påvirker arbejdsmiljøet?
  • Hvad skal der arbejdes med det kommende år og hvilke mål sættes for arbejdet?
  • Hvordan sikres de bedste betingelser for at nå målene?
  Evt. om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. I virksomheder med under 10 ansatte – uden arbejdsmiljøorganisation – skal det tillige drøftes om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede på virksomheden:
  • Er der arbejdsopgaver, der kræver særlig arbejdsmiljøviden, og er der den nødvendige viden om det på virksomheden?
  • Står virksomheden over for nogen udfordringer i det kommende år, hvor der er utilstrækkelig viden om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser?
  • Hvad skal virksomheden gøre for at indhente den viden, som mangler?