Arbejdstid ved akkordarbejde

Arbejdstidsreglerne er de samme ved akkordarbejde som i øvrigt. Det vil bl.a. sige, at overenskomstens rammer for lægning af arbejdstid…

Arbejdstidsreglerne er de samme ved akkordarbejde som i øvrigt. Det vil bl.a. sige, at overenskomstens rammer for lægning af arbejdstid skal efterleves. Lægges arbejdstiden udenfor rammerne for normal arbejdstid, vil dette udløse krav på tillægsbetaling, f.eks. forskudt tid, overarbejde mv. Arbejde ud over den daglige eller ugentlige fastsatte normale arbejdstid…