Udbetaling i forbindelse med fratræden

Med virkning fra 31. december 2023 er der mulighed for, at virksomheder uden videre kan udbetale feriegodtgørelse til lønmodtageren i…

Med virkning fra 31. december 2023 er der mulighed for, at virksomheder uden videre kan udbetale feriegodtgørelse til lønmodtageren i forbindelse med fratræden, hvis beløbet højst er kr. 2.500,00 efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det er arbejdsgiveren, der vælger om feriepengene skal udbetales efter denne regel, ligesom det også…