Midlertidige eller skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted

Når virksomheder – f.eks. maskinstationer og entreprenørvirksomheder – udfører arbejde på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, gælder særlige regler for samarbejde…

Når virksomheder – f.eks. maskinstationer og entreprenørvirksomheder – udfører arbejde på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, gælder særlige regler for samarbejde og etablering af AMO. Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal foregå i en arbejdsmiljøorganisation, når 5 eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet, og arbejdet foregår i en…