Indeksering

Indekseringen medfører at der hvert år sker en regulering af feriemidlerne i forhold til lønudviklingen. Baggrunden herfor er et ønske…

Indekseringen medfører at der hvert år sker en regulering af feriemidlerne i forhold til lønudviklingen. Baggrunden herfor er et ønske om at inflationssikre medarbejdernes feriemidler. Størrelsen af indekseringen fastsættes hvert år senest den 31. maj. Husk at reagere Overholder virksomheden ikke fristen for at oplyse om den (fortsat) ønsker at…