Visumophold

Visumfri personer Ukrainske statsborgere, som har et biometrisk pas udstedt efter den 12. januar 2015, er som udgangspunkt visumfri. Der…

Visumfri personer Ukrainske statsborgere, som har et biometrisk pas udstedt efter den 12. januar 2015, er som udgangspunkt visumfri. Der stilles en række øvrige betingelser for at være visumfri, herunder bl.a. Pas eller anden rejselegitimation skal være gyldigt i 3 måneder ud over visummets udløbsdato Pas eller anden rejselegitimation må…