Fritvalgskonto (HK)

Fritvalgskontoen er en obligatorisk opsparing, som medarbejderen selv kan bestemme hvordan anvendes, f.eks. til børneomsorgsdage eller indbetaling på pensionsordningen.

Fritvalgskontoen er en obligatorisk opsparing, som medarbejderen selv kan bestemme hvordan anvendes, f.eks. til børneomsorgsdage eller indbetaling på pensionsordningen.
Hvem har ret til opsparing på fritvalgskontoen?
Alle medarbejdere, der er omfattet af HK-overenskomsten, har ret til en fritvalgskonto. Medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst, har ikke ret til fritvalgskonto, medmindre det individuelt er aftalt i ansættelseskontrakten.