Ansættelsesbevis og oplysningspligt overfor forældre

Børn og unge er omfattet af de almindelige regler om ansættelsesbeviser. Der skal afgives skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene, hvis arbejdstiden…

Børn og unge er omfattet af de almindelige regler om ansættelsesbeviser. Der skal afgives skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene, hvis arbejdstiden forventes at overstige eller faktisk overstiger 3 timer pr. uge inden for en referenceperiode på 4 uger i træk ELLER den unge ikke er garanteret et bestemt timetal. Der er…