SH-konto (søgnehelligdags- og fridagskonto)

SH-kontoen er en obligatorisk opsparing, som anvendes til kompensering af timelønnedes løntab på søgnehelligdage, feriefridage og overenskomstfastsatte fridage. Det er…

SH-kontoen er en obligatorisk opsparing, som anvendes til kompensering af timelønnedes løntab på søgnehelligdage, feriefridage og overenskomstfastsatte fridage. Det er kun timelønnede, der arbejder under en 3F-overenskomst eller Metaloverenskomsten, der er har en SH-konto. HK-overenskomsten indeholder ikke regler om SH-konto.
Hvem har ret til opsparing på SH-kontoen?

SH-opsparing

Timelønnede medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal, får ikke løn på SH-dage, feriefridage eller overenskomstfastsatte fridage. Disse medarbejdere har derfor ret til betaling i form af opsparing på en SH-konto. Opsparingen på SH-kontoen henstår til udbetaling som forskud på disse dage. Medarbejdere, der modtager uge- og månedsløn, og som derfor ikke fradrages i lønnen på SH-dage, feriefridage mv. skal ikke have en SH-konto. Funktionærer og funktionærlignende ansatte får ligeledes fuld løn på disse dage, og har derfor ikke ret til SH-konto.