Agroindustrioverenskomsten

Fra arbejdsgiverside: Fra 0 til 1 års anciennitet: dag til dag Efter 1 års anciennitet: 14 kalenderdage Efter 2 års…

Fra arbejdsgiverside: Fra 0 til 1 års anciennitet: dag til dag Efter 1 års anciennitet: 14 kalenderdage Efter 2 års anciennitet: 28 kalenderdage Efter 5 års anciennitet: 56 kalenderdage Fra medarbejderside: Fra 0 til 1 års anciennitet: Dag til dag Efter 1 års anciennitet: 7 kalenderdage Efter 2 års anciennitet:…