Lægebesøg sammen med børn

Medarbejdere, som har ret til at holde barnets første sygedag, jf. ovenfor under barnets første hele sygedag, har også ret…

Medarbejdere, som har ret til at holde barnets første sygedag, jf. ovenfor under barnets første hele sygedag, har også ret til fravær i forbindelse med barnets lægebesøg, tandlægebesøg osv. Frihed i forbindelse med barnets lægebesøg mv. afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto svarende…