Risikovurdering og konsekvensanalyse

Risikovurderingen har to niveauer: en almindelig risikovurdering og en konsekvensanalyse. Når en virksomhed behandler persondata, skal den foretage en risikovurdering…

Risikovurderingen har to niveauer: en almindelig risikovurdering og en konsekvensanalyse. Når en virksomhed behandler persondata, skal den foretage en risikovurdering for alle databehandlinger. En risikovurdering skal afdække alle de persondatabehandlinger som virksomheden foretager, hvorefter det skal fastslås hvilke passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger der skal iværksættes ved den konkrete…