Fortegnelse over behandlingsaktiviteter

Virksomheder, der behandler personoplysninger løbende, er forpligtet til at føre interne fortegnelser over denne behandling. Der gælder en række krav…

Virksomheder, der behandler personoplysninger løbende, er forpligtet til at føre interne fortegnelser over denne behandling. Der gælder en række krav til fortegnelser og deres indhold. En fortegnelse skal være udarbejdet elektronisk og skal blandt andet indeholde formål med behandlingen, kategorier af modtagere, slettefrister samt tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
Hvad er en fortegnelse?
En fortegnelse er en oversigt over virksomhedens behandling af personoplysninger. Hensigten med fortegnelsen er at give et overblik over, hvilke personoplysninger virksomheden ligger inde med, hvilke personer oplysningerne vedrører, hvor oplysningerne sendes hen og hvordan sikkerheden er i forbindelse med databehandlingen. Nedenstående vedrører de krav der stilles til en fortegnelse hos den dataansvarlige. Formålet med fortegnelser er at sikre dokumentation for at databehandlingen sker efter gældende persondataretlige regler. Fortegnelsen er et internt dokument, som skal forevises til Datatilsynet, såfremt tilsynet anmoder om det. Medarbejdere og andre registrerede har ikke ret til at se fortegnelsen.