Flekstid

Der kan indgås lokalaftale om flekstid. Aftalen indgås mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten. Hvis ikke der er en tillidsrepræsentant har medarbejderne…

Der kan indgås lokalaftale om flekstid. Aftalen indgås mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten. Hvis ikke der er en tillidsrepræsentant har medarbejderne mulighed for at inddrage den lokale 3F afdeling. Indgåelsen kræver lokal enighed, hvilket betyder at et flertal af de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, er enige. En flekstidsordning indebærer,…