Golfoverenskomsten

Golfoverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler i alle tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger…

Golfoverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler i alle tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af vedkommendes anciennitet. Vær dog opmærksom på at opsigelsesvarslerne kan fraviges i perioden 1. december til 29. februar, hvis der ikke kan anvises alternativt indendørs arbejde. Opsigelse skal herefter ske…