Tilbagekaldelse af samtykke

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Trækker den registrerede sit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af…

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Trækker den registrerede sit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Udgangspunktet ved tilbagekaldelsen er at behandlingen af oplysningerne skal ophøre så hurtigt som muligt. Den dataansvarlige bør uopfordret tage stilling til…