Jeps ApS, Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, CVR-nr. 43158929

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Jeps ApS, Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, CVR-nr. 431589.…

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Jeps ApS, Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, CVR-nr. 431589. Hovedkonflikten er iværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

Sympatikonflikten træder i kraft

onsdag, den 20. juli 2022 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F, HK Handel og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.