Særligt om opsigelse under sygdom

Sygdom er hver mands herre og sygefravær er som udgangspunkt lovligt fravær. Sygdommen kan dog få en varighed og omfang,…

Sygdom er hver mands herre og sygefravær er som udgangspunkt lovligt fravær. Sygdommen kan dog få en varighed og omfang, der kan begrunde en saglig opsigelse såfremt sygefraværet udgør en væsentlig og reel driftsmæssig udfordring for arbejdsgiveren. Vær dog opmærksom på at medarbejdere omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F…
Ansatte under overenskomst mellem GLS-A og 3F
Medarbejdere omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F, der har 3 års anciennitet på virksomheden, og som har ret til løn under sygdom, kan ikke opsiges i perioden med ret til løn under sygdom. I perioden med ret til løn under sygdom gælder beskyttelsen dog maksimalt i 70 dage. Beskyttelsen mod opsigelse under sygdom gælder alene, såfremt medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse. Beskyttelse mod opsigelse under sygdom hindrer ikke afskedigelser i større omfang. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om de påtænkte afskedigelser er omfattet af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser i større omfang eller ej – en såkaldt masseafskedigelse. Bemærk at uanset om en sygemeldt medarbejder er omfattet af ovenstående opsigelsesbeskyttelse eller ej, skal man som arbejdsgiver stadig iagttage de sædvanlige øvrige regler og hensyn, der gælder i forbindelse med opsigelse. Vær særligt opmærksom på saglighedsværnet ved 9 måneders anciennitet samt de forskellige beskyttelseslove som f.eks. ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, der har til formål at sikre henholdsvis gravide og handicappede mod ufordelagtig behandling. Læs mere her. De overenskomstmæssige regler om beskyttelse mod opsigelse under sygdom har ikke noget med 120-dagesreglen at gøre, som er en funktionærregel. Læs mere her.