Arbejdsskadeforsikring mv.

Børn og unge er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring, hvorefter arbejdsgiveren skal forsikre samtlige lønmodtagere. Det anbefales, at virksomheden desuden…

Børn og unge er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring, hvorefter arbejdsgiveren skal forsikre samtlige lønmodtagere. Det anbefales, at virksomheden desuden tegner en erhvervsansvarsforsikring, der dækker eventuelt yderligere erstatningskrav i de tilfælde, hvor virksomheden pålægges skylden for en ulykke.