Ret til ikke-automatiske, individuelle afgørelser

Denne ret medfører først og fremmest at den dataansvarlige som udgangspunkt ikke må træffe afgørelser, der alene er baseret på…

Denne ret medfører først og fremmest at den dataansvarlige som udgangspunkt ikke må træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, når denne har retsvirkninger for eller betydeligt påvirker den registrerede. Heri ligger at der er krav på en vis menneskelig indgriben. Det kan f.eks. opstå, hvis en virksomhed…