Ret til begrænset behandling

Den registrerede kan få behandlingen begrænset, såfremt Rigtigheden af oplysningerne bestrides, i perioden indtil den dataansvarlige kan afgøre om oplysningerne…

Den registrerede kan få behandlingen begrænset, såfremt Rigtigheden af oplysningerne bestrides, i perioden indtil den dataansvarlige kan afgøre om oplysningerne er korrekte Behandlingen er ulovlig, men den registrerede modsætter sig sletning men i stedet anmoder om at anvendelsen begrænses Oplysningerne ikke længere er nødvendige for den dataansvarlige virksomhed, men alligevel…