Typiske modtagere

Personoplysninger for medarbejdere videresendes ofte til bl.a. offentlige myndigheder, et eksternt lønbureau eller andre f.eks. i forbindelse med lønadministration, sygdom…

Personoplysninger for medarbejdere videresendes ofte til bl.a. offentlige myndigheder, et eksternt lønbureau eller andre f.eks. i forbindelse med lønadministration, sygdom mv. Her findes en liste over typiske modtagere. Listen er ikke udtømmende, og det er derfor vigtigt at virksomheden selv gennemgår sine forretningsgange omhyggeligt, og får overblik over hvor personoplysningerne…