Opsigelse

Ved opsigelse skal den enkelte medarbejders individuelle opsigelsesvarsel iagttages. Der kan være forskelligt opsigelsesvarsel alt efter, om det er virksomheden…

Ved opsigelse skal den enkelte medarbejders individuelle opsigelsesvarsel iagttages. Der kan være forskelligt opsigelsesvarsel alt efter, om det er virksomheden eller medarbejderen, som opsiger stillingen. Længden af opsigelsesvarslet afhænger som udgangspunkt af, hvilken type medarbejder, der er tale om, samt af medarbejderens anciennitet i stillingen. Arbejdsgivers opsigelsesvarsel er typisk længere…
Agroindustrioverenskomsten
Fra arbejdsgiverside: Fra 0 til 1 års anciennitet: dag til dag Efter 1 års anciennitet: 14 kalenderdage Efter 2 års anciennitet: 28 kalenderdage Efter 5 års anciennitet: 56 kalenderdage Fra medarbejderside: Fra 0 til 1 års anciennitet: Dag til dag Efter 1 års anciennitet: 7 kalenderdage Efter 2 års anciennitet: 14 kalenderdage Efter 5 års anciennitet: 14 kalenderdage Vær opmærksom på at det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for opsigelsesvarslet. Opsigelse og fratrædelse kan ske på vilkårlige dage i ugen og måneden. Anciennitet Som afbrydelse af ancienniteten regnes ikke fravær på grund af sygdom eller tilskadekomst, såfremt dette er meddelt virksomheden uden ugrundet ophold, samt indkaldelse til militærtjeneste, såfremt medarbejderen umiddelbart efter hjemsendelsen bliver genansat på virksomheden. Bortfald af opsigelsesvarslet Opsigelsesvarslet bortfalder ved arbejdsledighed som følge af andre medarbejderes arbejdsstandsning, samt ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvist.