Fraværsret

Moren har ret til graviditetsorlov 4 uger før fødslen og barselsorlov i 10 uger efter fødslen. Faren eller medmoren har…

Moren har ret til graviditetsorlov 4 uger før fødslen og barselsorlov i 10 uger efter fødslen. Faren eller medmoren har ret til 2 ugers fædreorlov umiddelbart efter fødslen eller barnets modtagelse i hjemmet. Fædreorloven kan efter aftale med arbejdsgiver placeres indenfor de første 10 uger efter fødslen. Orloven skal som…