Feriefridage og overenskomstfastsatte fridage

Lærlinge omfattet af jordbrugsoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som øvrige medarbejdere. Det vil sige, at lærlingen optjener…

Lærlinge omfattet af jordbrugsoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som øvrige medarbejdere. Det vil sige, at lærlingen optjener ret til en feriefridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse. Lærlingen har således ret til 5 feriefridage pr. år. Lærlinge under jordbrugsoverenskomsten har samme overenskomstfastsatte fridage som øvrige medarbejdere. Det vil…