Feriefridage og overenskomstfastsatte fridage

Elever omfattet af jordbrugsoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som øvrige medarbejdere. Det vil sige, at eleven optjener…

Elever omfattet af jordbrugsoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som øvrige medarbejdere. Det vil sige, at eleven optjener ret til en feriefridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse. Eleven har således ret til 5 feriefridage pr. år. Elever under jordbrugsoverenskomsten har samme overenskomstfastsatte fridage som øvrige medarbejdere. Det vil…