Fritvalgskonto, SH-konto og pension

Fritvalgskontoen og SH-kontoen er to forskellige opsparingsordninger, som er fastlagt i overenskomsterne. De er vigtige at huske, når der laves…

Fritvalgskontoen og SH-kontoen er to forskellige opsparingsordninger, som er fastlagt i overenskomsterne. De er vigtige at huske, når der laves løn. Fritvalgskontoen er en obligatorisk opsparing, som medarbejderen selv kan bestemme hvordan anvendes, f.eks. til børneomsorgsdage eller indbetaling på pensionsordningen. Overenskomsterne med 3F, HK og Dansk Metal indeholder alle bestemmelser…