HK-overenskomsten

Løn under graviditets- og barselsorlov Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i virksomheden i 9 måneder, har ret til…

Løn under graviditets- og barselsorlov Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i virksomheden i 9 måneder, har ret til få fuld løn under fraværet fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og i indtil 19 uger i alt. De 19 uger kan således indbefatte både graviditets-, barsels- og forældreorlov.…