Timelønnen må ikke forringes

Som udgangspunkt fastsætter overenskomsterne ikke en formel garantibetaling ved akkordarbejde, dvs. den ansatte har ingen personlig garanti for, at vedkommende…

Som udgangspunkt fastsætter overenskomsterne ikke en formel garantibetaling ved akkordarbejde, dvs. den ansatte har ingen personlig garanti for, at vedkommende kan opnå en overenskomstmæssig løn ved arbejde på akkord. Overenskomsterne fastslår derimod, at timelønnen ikke må forringes, og at medarbejderne ved et normalt arbejdstempo skal kunne opnå en indtjening, der…