Refusion for medarbejdere omfattet af overenskomst med 3F/Metal

Medarbejderen skal opfylde overenskomstens bestemmelser for ret til løn under barsel. For fødsler den 2. august 2022 eller senere udbetales…

Medarbejderen skal opfylde overenskomstens bestemmelser for ret til løn under barsel. For fødsler den 2. august 2022 eller senere udbetales refusion for følgende perioder: 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov)** – kun moderen 10 uger efter fødslen (barselsorlov) – kun moderen 4 uger efter fødslen (øremærket forældreorlov til moderen) 2…