Elever

Der er særlige regler for elever i forbindelse med overgangsordningen. Elever er omfattet af overgangsordningen for så vidt angår de…

Der er særlige regler for elever i forbindelse med overgangsordningen. Elever er omfattet af overgangsordningen for så vidt angår de feriepenge eleverne optjente i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Disse feriepenge skal også for elever indefryses, og indberettes til Fonden. Nugældende ferielov Elever havde efter den tidligere…